Brecht Molenaar

Brecht Molenaar is humanistisch geestelijk verzorger en zorgethica. Ze werkt in het Henriette Roland Holsthuis, een verzorgingshuis/woonzorgcombinatie in Amsterdam-Bijlmer. Daar heeft ze vooral van doen met zeer kwetsbare mensen: ouderen in de verzorging of verpleging, mensen met dementie en mensen met een psychiatrische aandoening.

Zij begint met een blik op de recente geschiedenis van het Humanistisch Verbond. Lange tijd waren vrijheid, zelfbeschikking en weerbaarheid de speerpunten. Onlangs is daar een nieuw begrip aan toegevoegd: humanistische spiritualiteit. Brecht Molenaar legt uit hoe zij dit begrip interpreteert, en hoe juist de combinatie van weerloos én waardevol daarin een plaats kan krijgen.

Daarna volgt een vraaggesprek met Marten Hummel (bestuurslid HV Arnhem-Rijnstreek), die verkent wat het werk haar heeft gebracht als het gaat om deze thematiek. Vervolgens buigen we ons in een gezamenlijk gesprek over de vraag: welke plaats hebben de woorden ‘waardevol en weerloos’ in jouw levensbeschouwing?