Brecht Molenaar

Lange tijd waren vrijheid, zelfbeschikking en weerbaarheid de speerpunten van het Humanistisch Verbond. Onlangs is daar een nieuw begrip aan toegevoegd: humanistische spiritualiteit. Brecht Molenaar legt uit hoe zij dit begrip interpreteert en hoe juist de combinatie van weerloos én waardevol daarin een plaats kan krijgen.

Na de lezing is er een vraaggesprek met Marten Hummel, bestuurslid HV Rijnstreek-Arnhem en buigen we ons over de vraag wat de woorden waardevol en weerloos voor ons betekenen

Brecht Molenaar is humanistisch geestelijk verzorger en zorgethica. Ze werkt in het Henriette Roland Holsthuis in Amsterdam-Bijlmer, waar ze vooral te maken heeft met zeer kwetsbare mensen.