In ‘Moderne levens lopen niet vanzelf’ stellen Joep Dohmen en andere filosofen en sociale weten-schappers vragen bij deze keuzevrijheid.
is de levensloop maakbaar of overkomt die ons ?
• zijn we wel zo aanspreekbaar op onze individuele verantwoordelijkheid ?
• worden jongeren wel goed voorbereid op het maken van levensloopkeuzes ?

Joep Dohmen heeft de afgelopen 15 jaar veel over humanistische levenskunst gepubliceerd. Levens-kunst gaat bij hem verder dan een authentiek leven nastreven op basis van alleen ‘er een goed gevoel’ bij hebben. Het gaat in de levenskunst ook niet om negatieve vrijheid – niemand mag zich met mijn leven bemoeien! Het gaat bij Dohmen om positieve vrijheid – wat is voor mij een authentiek, goed en mooi leven? Zijn levenskunst verbindt het huidige verlangen naar zelfverwerkelijking met verbondenheid en dialoog met anderen.

De Humanistische Canon vindt u op www.humanistischecanon.nl . Peter de Wit leidt op deze avond een thema uit de canon in. Hij prikkelt de aanwezigen om de canon te gebruiken zoals het bedoeld is: als een bron van verdieping in de geschiedenis en het actuele belang van het humanisme, en vooral als een bron welke leidt tot reflectie: waar sta ik zelf?