HV Filmavonden

Zes vrijdagavonden per jaar organiseren we de HV Filmavond. De filmavond begint om 19:30 met een korte inleiding op de film. Na de filmvertoning volgt een filmgesprek. Daarin gaan we onder begeleiding van de inleider met elkaar na wat de film bij ons heeft opgeroepen. Wat heb je eigenlijk gezien? Wat raakte je? Welke beelden hebben indruk gemaakt of roepen vragen op? In het filmgesprek bekijken we de film eigenlijk voor een tweede keer en ontdekken we welke betekenissen ze voor ons onthult. Het filmgesprek is geen discussie, maar een gezamenlijk onderzoek naar de kijkervaring. Zo wordt de film een spiegel die bij ieder van ons levensthema’s en zinvragen naar voren brengt. Op die manier draagt de filmavond bij aan het verdiepen van je eigen levensfilosofie en je kijk op de wereld. Tijdens de HV-filmavond werk je dus letterlijk aan je eigen bildung.

Data:

We hebben besloten om de filmavond van 19 februari af te lassen, vanwege de strengere coronamaatregelen.  In plaats daarvan hebben we 21 mei ingepland.

De data zijn:

16 april, 21 mei, 18 juni, 17 september, 15 oktober en 19 november 2021

Aankondiging films:

Enkele weken van tevoren wordt bekend gemaakt welke film we kijken. Je kunt je ook aanmelden voor de HVfilm-nieuwsbrief via:[email protected], om een persoonlijke attendering te ontvangen.

De filmavond van 19 februari 2021 gaat niet door!