In 2021 hebben wij vanwege de corona-beperkingen geen Ledenvergadering gehouden. Wij hebben u toen laten weten in 2022 een Ledenvergadering te houden, waarin we onder meer terugkijken op de jaren 2020 en 2021.

 

Update: Nieuwe aanmeldingen voor fysieke deelname zijn niet meer mogelijk. Wel kunt u digitaal deelnemen!

Deze vergadering wordt gehouden in het Humanistisch Centrum in Groningen. De agenda met de bijbehorende stukken vindt u onderaan deze pagina. Het formele gedeelte begint om 13.30 uur, het inhoudelijke gedeelte begint om 14.00 uur. U bent welkom vanaf 13.00 uur. Na afloop is er nog gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Mardjan Seighali
Mardjan Seighali Beeld door: Bas de Meijer

Als bijzondere gast tijdens deze vergadering zal Mardjan Seighali aanwezig zijn. Zoals u ongetwijfeld weet is zij sinds 2020 voorzitter van het Humanistisch Verbond. Dit is om te beginnen een mooie gelegenheid om met elkaar kennis te maken: Mardjan met ons en wij met haar.
Maar bovendien zal Mardjan het inhoudelijke deel van onze vergadering verzorgen met een inleiding over het thema VRIJDENKEN en zullen wij daarna met elkaar in gesprek gaan.

N.B: We zitten vol. Nieuwe aanmeldingen voor fysieke deelname zijn niet meer mogelijk vanwege de zaalcapaciteit. Wilt u online deelnemen? Als u de nieuwsbrief ontvangt vindt u daar de link. Zo niet, kunt u contact opnemen met het secretariaat: [email protected]

 

Werkwijze voor online deelname
Met de Zoom-link kunt u vanaf 13:15 aansluiten bij de vergadering.
Nog nooit gebruik gemaakt van Zoom? Hier is een instructiefilmpje: Hoe werkt Zoom?
Hoewel Zoom ook binnen een webpagina werkt, is het handiger om het vooraf even te installeren. Dat kan hier voor uw PC, of voor een tablet of smartphone in de betreffende App of Play Store. We adviseren oortjes of een koptelefoon/headset te gebruiken, zodat het geluid van uw speakers niet terug uw microfoon in gaat (wat kan zorgen voor een nare echo/piep).

N.B: Dit is voor ons een primeur. Hoewel we ons best doen om deze online-versie vlekkeloos te laten verlopen, zijn we afhankelijk van de techniek, dus we gaan het zien!

AGENDA Ledenvergadering 2021/2022

13.30 uur – Formele gedeelte

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Verslag jaarvergadering 2020 (beschikbaar)

4. Activiteitenverslagen 2020/21 (beschikbaar)
– Bestuur Humanistisch Verbond afdeling Groningen
– Jonge Humanisten Groningen
– Werkgroep zondagmiddaglezingen
– Gespreksgroep Humanisme NU
– Gespreksgroep actualiteiten
– Gespreksgroep Vrijdenkers
– Eten met gespreksstof
– Activiteitengroep wandelen

5. Financiële jaarverslagen 2020 en 2021 en begroting 2022 (beschikbaar)
– Jaarrekening 2020 HV afdeling Groningen (incl. verlag kascommissie)
– Verlenen decharge aan het bestuur kalenderjaar 2020
– Jaarrekening 2021 HV afdeling Groningen (incl. verlag kascommissie)
– Verlenen decharge aan het bestuur kalenderjaar 2021
– Vaststellen begroting 2022 HV afdeling Groningen

6. Financiële verslag Stichting Huisvesting HV Groningen
– Jaarcijfers Stichting huisvesting HV Groningen 2020
– Jaarcijfers Stichting huisvesting HV Groningen 2021
– Verlenen decharge aan het bestuur van de Stichting Huisvesting HV Groningen voor de jaren 2020 en 2021

7. Benoeming bestuursleden

– Voorstel herbenoemen :
— Marijke van de Hel – voorzitter
— Ieke Verveld – secretaris
— Willem Waard – penningmeester
— Lenie Kootstra – lid

– Voorstel benoemen :
— Welmer Boiten – lid
— Ger Koenen – lid

8. Afsluiting

14.00 uur – Inhoudelijk gedeelte

– Kennismaken met Mardjan Seighali, voorzitter van het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond

– Inleiding door Mardjan Seighali met als thema VRIJDENKEN

– Met elkaar in gesprek over het thema

15.30 uur – Afsluiting

15.45 uur – Informele voortzetting