Agenda (concept)

1.         Opening en evt. huishoudelijke mededelingen

2.         Vaststellen afdelingsbestuur
2.1 De huidige voorzitter Ludolf van Hasselt heeft aangekondigd uit het bestuur te treden. Het afdelingsbestuur kiest uit haar midden Marieta van den Heuvel tot voorzitter. Tijdens de ledenvergadering wordt de leden gevraagd hiermee in te stemmen.

2.2. Aan de leden wordt gevraagd om akkoord te gaan met de benoeming van Georgine Aerts als secretaris en Didi de Jong als algemeen bestuurslid met als portefeuille pr / communicatie. Voor achtergrond verwijzen we naar het Ledenbericht van april 2023.

2.3. Marjan Duijm heeft kenbaar gemaakt per januari 2024 terug te treden uit het bestuur. Er komt dus een vacature, die voor belangstellenden wordt open gesteld.

3.         Financiën 2023 – toelichting door de penningmeester
Het Humanistisch Verbond Haaglanden heeft voor 2023 € 30.000 beschikbaar voor activiteiten. Dit bedrag is goedgekeurd bij de algemene ledenvergadering van de landelijke vereniging op 26 november 2022. Aan welke HV-activiteiten we het bedrag binnen onze afdeling besteden is aan ons; de leden van de afdeling. Humanistisch Verbond Haaglanden en financiën, mei 2023.

4.         Activiteitenplan 2023 – toelichting door de voorzitter
Tijdens de landelijke ALV van 25 juni 2022 is het beleidsplan 2022 – 2026: ‘een nieuw perspectief’ vastgesteld. Hierin staan de plannen van het Humanistisch Verbond voor de komende jaren. De programmering van de vereniging wordt vormgegeven langs vier hoofdthema’s: ecohumanisme, vrijheid & zelfbeschikking, polarisatie & verbinding en humanistisch geestelijke verzorging. Haaglanden voegt hier een vijfde thema aan toe: artificiële intelligentie. In het ontplooien van activiteiten volgt de afdeling Haaglanden graag de eerdergenoemde vastgestelde programmalijnen. Door dit te doen zorgen we samen voor een afdeling die leden, ongeacht hun woonplaats, herkennen als onderdeel van het Humanistisch Verbond. Daarbij biedt dit onze afdeling de mogelijkheid te putten een breder scala aan activiteiten, sprekers en cursussen dat wordt aangereikt door het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond als onderdeel van de prioriteiten. Jaarprogramma afdeling Haaglanden 2023.

5.         Aandachtspunten, activiteiten en financiën 2024 – toelichting door de voorzitter en penningmeester
We blikken vooruit: hoe besteden we ons geld in 2024, en welke activiteiten en thema’s zien we als afdeling graag terug?

6.         Rondvraag en sluiting

Datum donderdag 25 mei 2023

Tijd 18:00 – 21:00 uur

Locatie Grand Utopie, Waldeck Pyrmontkade 116, Den Haag Google Maps

Wil je vooraf iets eten?
Utopie serveert een aantal eenvoudige maaltijden die hier kunnen worden gereserveerd: https://www.utopie.nl/home-utopie/grandcafe/maaltijden-reserveren/ Alleen wie reserveert en zich één uur voor aanvang van het programma aan de bar van Utopie meldt kan rekenen op een maaltijd voor aanvang van het programma.

Parkeren en OV
Parkeren direct bij Grand Café Utopie is niet mogelijk. De dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid is bij de Albert Heijn XL. Het is dan ongeveer 5 minuten lopen naar het café. Tram 3 vanaf Centraal Station richting Loosduinen stopt op een paar meter afstand van het café bij halte Elandstraat.