We praten met Jan over Opnieuw leren denken. “Het roer moet om!
Willen we een ecologische ramp afwenden dan moeten we andere prioriteiten stellen, anders omgaan met de natuur en met elkaar.
Deze omslag vereist dat we eerst het denken zelf ter discussie stellen. Het westerse denken veronderstelt een afstand tussen de mens en de wereld. Wij benaderen de werkelijkheid van buitenaf en proberen die wetenschappelijk te doorgronden. Dat heeft geleid tot enorme technologische ontwikkelingen, maar heeft ons ook ongevoelig gemaakt voor de wonderbaarlijkheid van het bestaan”. Dit staat op de achterkant van zijn boek: “Ik ben de wereld, Anders denken in de 21e eeuw”.

Olivier heeft gestudeerd aan de Universiteit voor Humanistiek en schreef de scriptie Actievoeren in de Milieubeweging. Een onderzoek naar voorwaarden voor effectieve acties vanuit de milieubeweging in Nederland. Wat is van belang als we actievoeren?
Na de pauze gaan we in gesprek met Jan, Olivier en enkele aanwezigen die al jaren actief zijn op het terrein van klimaatverandering? Wat doen zij en hoe?

Let op!
Wilt u aanwezig zijn dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar activiteiten@humanistischverbond-eemland.nl. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Er kunnen 24 mensen deelnemen. U wordt ruim voor die tijd terug gemaild als u mee kunt doen.
Een mondkapje dragen bij binnenkomst en bij het rondlopen is verplicht.
De koffie met wat lekkers staat klaar om 10.20 uur.