Ons klimaat verkeert in een crisis. Ons nageslacht, onze kinderen, kleinkinderen en de generaties daarna, lijken daar vooral de dupe van te gaan worden.
Om de oorzaken van de klimaatverandering structureel aan te pakken, moet de politiek het klimaat vanaf nu absoluut op één zetten.
Onze Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart bieden daarvoor een goed vertrekpunt.
Als samenleving moeten we bereid zijn om veel van onze gewoontes drastisch te veranderen. Als Nederlandse kiezers moeten we daarom op 17 maart kiezen voor politieke partijen die daadkrachtig de voor het klimaat noodzakelijke beslissingen nemen en ons als burgers mee kunnen nemen naar een betere toekomst.

Op zondag 14 maart om 15:00 uur wordt door heel Nederland de Noodklok voor het klimaat geluid. Dit om kiezers te stimuleren op 17 maart te stemmen voor een groener, eerlijker en sneller klimaatbeleid. 

Jong en oud, rijk en arm, huurders en huiseigenaren, en nog veel andere groepen in onze samenleving, gaan laten zien waarom we, op welke politieke partijen gaan stemmen. Als we dat nu niet doen, is het wellicht te laat! Ook in Drenthe  heeft een elftal organisaties van de landelijke coalitie de handen ineengeslagen, te weten: Grootouders van het Klimaat, Milieudefensie, FNV, en de Woonbond. Daarbij heeft zich een groep jongeren aangesloten van het Dr. Nassaucollege. In  samenspraak met de Groene Kerk is geregeld dat een deel van de kerken in Drenthe de (alarm) klokken zullen luiden. Er zullen ook diverse digitale activiteiten te volgen zijn. Lees hier meer! 

Humanisten hebben aangegeven het klimaat zeer belangrijk te vinden.
Daarom wijs ik u, namens het bestuur HV Assem e.o., op deze actie (zie ook hieronder). Wij hopen op een actieve deelname van onze leden. Tevens nodig ik u uit om op dinsdagavond 9 maart deel te nemen aan een speciale digitale ledenbijeenkomst waarin we de achtergronden en beweegredenen van de organisatoren laten toelichten en bespreken. Wilt u meedoen, meld u dan zo snel mogelijk bij mij aan, dan stuur ik u de uitnodiging voor een Zoom bijeenkomst.