Toelichting op het onderwerp:

De grootste wereldwijde risico’s worden veroorzaakt door milieu- en klimaatproblemen. Dat staat in de 15e editie van het ‘Global Risks Report’ van het World Economic Forum (WEF).  De drie grootste risico’s voor de wereld in de komende tien jaar zijn allemaal gebeurtenissen die te maken hebben met milieu en klimaat. Het gaat om de volgende risico’s:

1. Extreme weersomstandigheden

2. Overheden en bedrijven die geen effectieve maatregelen toepassen voor klimaatadaptatie en mitigatie

3. Biodiversiteitsverlies op grote schaal In het rapport staat dat klimaatverandering harder toeslaat en sneller plaatsvindt dan verwacht.

Zoals het er nu uitziet is de wereldwijde temperatuur in 2100 met 3 °C gestegen. Dat is twee keer zoveel als de temperatuurgrens die volgens klimaatexperts nodig is om de meest ernstige gevolgen te voorkomen. Andere gebeurtenissen met grote gevolgen die hoog op de risicoranglijst staan zijn: massavernietigingswapens, watercrises, grootschalige cyberattacks, grote natuurrampen en milieurampen die de mens veroorzaakt.

Aquarel van Deurzerdiep in Drenthe
Het dal van het Deurzerdiep in Drenthe Beeld door: Wietske ter Veld