ecohumanisme

Het Humanistische Verbond heeft daarom tijdens de Algemene Landelijk Ledenvergadering op 25 juni ’22 besloten tot het uitwerken van het concept ecohumanisme. De kern van ecohumanisme is de erkenning van de verbondenheid met en de eigen waarde van dieren, planten en de natuur. Voor het Humanistisch Verbond betekent het dat de mens niet los staat van de aarde en al haar menselijke en niet-menselijke bewoners, zowel van huidige als toekomstige generaties. Deze verbondenheid impliceert zingeving, verantwoordelijkheid en zorg. Het humanistische Verbond gaat ervan uit dat de mens in staat is daar vorm aan te geven.

Ecohumanisme leidt tot een verdieping van concepten als zelfbeschikking, autonomie en vragen over het goede leven. Het stelt waarden ter discussie waarop we ons handelen baseren. Leden van het Humanistisch verbond krijgen daarmee handvatten om hun handelen meer duurzaam te maken. Zij die zich hierin verdiepen kunnen wellicht als ambassadeur optreden in het uitdragen van een ecohumanistische kijk op het leven. Ook wil het Humanistisch Verbond door campagnes en publieksacties een breed publiek (van mensen die affiniteit hebben met de humanistische waarden) bereiken en bewust laten worden van de noodzaak om duurzamer te leven. Daarnaast wil het Verbond als levensbeschouwelijke organisatie geestelijke zorg bieden aan mensen die misschien moedeloos worden door het voortdurend strijden tegen ecologische crises. Hier wordt ook onderzoek naar gedaan.

In Groningen is inmiddels een Werkgroep Ecohumanisme gevormd met als doel het ecohumanisme vorm te geven en activiteiten te ontwikkelen. Op 12 november wordt een eerste workshop georganiseerd voor een breed publiek waarbij samenwerking met een natuurorganisatie wordt gezocht. Deelnemers zullen worden uitgedaagd met vragen en opdrachten die aanzetten tot nadenken over waarden, eigen gedrag, beleving en het omgaan met onze natuurlijke bronnen en afvalstoffen.

Ben je geïnteresseerd in duurzaamheid, klimaat en ecohumanisme? En wil je geïnspireerd raken door verhalen en vragen met elkaar te delen? Hou dan de activiteitenkalender van de Schakel in de gaten en zet 12 november alvast in je agenda!

Voor vragen en/of deelname kunt u contact opnemen met de werkgroep Ecohumanisme via het mailadres ecohumanisme@hvgroningen.nl