Tijdens de eerste helft van de bijeenkomst vindt de jaarvergadering, plaats, waarbij de jaarstukken en de verkiezing van bestuur en kascontrolecommissie aan de orde komen.

Na de pauze is er een ludieke invulling van het tweede deel van de bijeenkomst, verzorgd door de Activiteitencommissie.