Agenda Apeldoorn

 

28 feb

JAARVERGADERING

 

Inloop: 19.00 uur

Jaarvergadering: 19:30u- 20:15u; neemt u svp de stukken mee die u zijn toegstuurd in de Humavaria.

na een korte pauze: Sjoerd Schaaf, humanistisch spreker bij uitvaarten, vertelt aan de hand van bijzondere en mooie ervaringen: 'van boef tot agent, van humanist tot accordeonist'

We sluiten af met een gezellige borrel en lekkere hapjes.

 

AGENDA:

1. opening

2. mededelingen, vaststellen agenda

3. notulen jaarvergadering 22 febuari 2017

4. jaarverslag 2017

5. werkplan 2018

6. financiëel verslag over 2017 en begroting voor 2018

7. benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie

8. bestuursbenoemingen

9. rondvraag en sluiting.