Robbert

Stelligheid domineert het publieke debat. Maar hoe hoor je dan de mensen die niet willen schreeuwen? (Sanne Blauw in haar artikel in de correspondent: : “Doe niet zo stellig”)

Bij alle grote thema’s van de verschillende bijeenkomsten van het Humanistisch Verbond Drenthe in de afgelopen twee jaar (klimaat, energie, goed leven, zelfbeschikking, transitie van de samenleving, stikstofproblematiek), lijkt polarisatie van meningen en standpunten, vooral in de media, ogenschijnlijk steeds meer plaats te vinden. Dit vergt volgens de strategie van het Humanistisch Verbond een ferm tegengeluid tegen conservatisme en populisme. Door polarisatie lijkt het alsof we verder afdrijven van gemeenschappelijke oplossingsrichtingen en lijkt het steeds moeilijker om de verbinding te realiseren die nodig is om tot nieuwe breed gedragen perspectieven te komen. Er ontbreekt een “wederopbouw” gevoel dat nodig is om de grote uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Hoe geeft het Humanistisch Verbond hier vorm aan? En hoe gaan we hier als leden van het Humanistisch Verbond mee om? Wat betekent “polarisatie en verbinding” eigenlijk voor humanisten? Herkennen we dat er iets moet veranderen? Waar staan we eigenlijk in het spectrum en waar willen we staan? Wilt u uw gedachten hierover vormen door met andere leden van het humanistisch Verbond Drenthe de dialoog aan te gaan en uw vragen op dit terrein te stellen en gezamenlijk naar antwoorden te zoeken? Kom dan naar de Provinciale bijeenkomst van het Humanistisch verbond Drenthe op 12 oktober 2022. De directeur van het Humanistisch Verbond  Robbert Bodegraven zal na een korte inleiding ons helpen bij deze zoektocht. Zo schrijven we misschien net als Pieter Derks  voor de boeren heeft gedaan, een perspectiefbrief voor de leden. Het belooft een inspirerende avond te worden.

Datum  woensdag 12 oktober  2022

Start 19:30 u. (inloop vanaf  19:15 u.)

Einde 22:00 uur (met aansluitend de napraat met een drankje)

Locatie: ‘Of Us’, Vergaderlocatie Lauwers 9, Assen

Entree 7,50 euro per persoon voor leden,

10,00 Euro voor niet-leden.

De entreeprijs mag geen belemmering zijn voor deelname. Mocht dat wel het geval zijn laat u dat dan blijken in uw mailwisseling met de secretaris.

Gelieve het entreegeld  voor 11-10-2022 over te maken op NL07 TRIO 0198 4329 09 t.n.v.  Humanistisch  Verbond  onder vermelding van uw naam en lezing Robbert Bodegraven over polarisatie en verbinding.

Aanmelden vooraf door te mailen naar Secretaris Humanistisch Verbond Drenthe:   [email protected]  onder vermelding van uw naam en lezing Robbert Bodegraven