Gespreksgroep (577×375)

De onderwerpen worden door de deelnemers aangedragen en de afgelopen tijd  kwamen thema’s  aan bod zoals: onderwijs voor de toekomst, duurzaamheid, wat is ‘de menselijke maat’, humanisme in het dagelijks leven, praktisch activisme, ongelijkheid enz.

Thema: ethiek en ouder worden.

Locatie: wordt nog bekendgemaakt; is afhankelijk van het aantal mensen dat dan mag samenkomen.

Aanmelden/meer info: Kees Schilder (keesschilder@me.com of 06 31 49 76 23).

Kosten: geen.