Gespreksgroep (577×375)

Eerder kwamen thema’s  aan bod zoals: onderwijs voor de toekomst, duurzaamheid, wat is ‘de menselijke maat’, humanisme in het dagelijks leven, praktisch activisme, ongelijkheid, agressie in de samenleving, ethiek en ouder worden.

Aanmelden/meer info: Kees Schilder ([email protected]).

Kosten: geen.