Gespreksgroep (577×375)

Het thema van deze middag is ‘Wederzijdse afhankelijkheid’. Eerder kwamen thema’s  aan bod zoals: onderwijs voor de toekomst, duurzaamheid, wat is ‘de menselijke maat’, humanisme in het dagelijks leven, praktisch activisme, ongelijkheid, agressie in de samenleving, ethiek en ouder worden. Deelname is gratis.

Aanmelden/meer info: Kees Schilder ([email protected]).