Gespreksgroep (577×375)

Eerder kwamen thema’s  aan bod zoals: onderwijs voor de toekomst, duurzaamheid, wat is ‘de menselijke maat’, humanisme in het dagelijks leven, praktisch activisme, ongelijkheid, agressie in de samenleving, ethiek en ouder worden.

Het thema van deze middag is ‘Verbinding’.

Aanmelden/meer info: Kees Schilder ([email protected]).

Kosten: geen.