In het filmgesprek bekijken we de film eigenlijk voor een tweede keer en ontdekken we welke betekenissen ze voor ons onthult. Het filmgesprek is geen discussie, maar een gezamenlijk onderzoek naar de kijkervaring. Zo wordt de film een spiegel die bij ieder van ons levensthema’s en zinvragen naar voren brengt. Op die manier draagt de filmavond bij aan het verdiepen van je eigen levensfilosofie en je kijk op de wereld.

Enkele weken van tevoren wordt bekend gemaakt welke film we kijken. Je kunt je ook aanmelden voor de HV film-nieuwsbrief via: [email protected], om een persoonlijke attendering te ontvangen.

In een recent verschenen film maken we kennis met de ruige en eenzame Rob die samen met zijn varkentje in de bossen van Oregon leeft. Met zijn varkentje zoekt hij naar truffels, die hij verkoopt om in zijn levensonderhoud te voorzien. Wanneer het varkentje gestolen wordt, treedt hij uit zijn zelfgekozen isolement. Samen zijn contactpersoon – de jonge Amir – keert hij terug naar de stad waaruit hij lang geleden wegtrok. In hun zoektocht naar het varkentje worden Rob en Amir geconfronteerd met de rauwe kanten van de grote stad. De culinaire wereld blijkt donkere kanten te bezitten waarin machtsvertoon en zelfverlies de mens van zichzelf wegvoeren. Langzaam wordt voor Amir duidelijk wie Rob eigenlijk is; wat zijn verleden is en welk verlies hij geleden heeft waardoor hij zijn bestaan in de wildernis zocht.

De film onderzoekt de schaduw van het moderne, seculier bestaan waarin iedereen vervreemd lijkt van zichzelf. Rob breekt deze wereld open, confronteert anderen met hun vervreemding, maar wordt zelf ook zichtbaar als een gebroken en toch ook wijze man. Ondanks of wellicht dankzij zijn eigen tragiek, treedt Rob als een Socrates zijn medemensen tegemoet. De film roept zo vragen op over wat het betekent mens te zijn. Hoe je in de jungle van de moderne wereld jezelf trouw kunt blijven. En hoe je in het reine kunt komen met je eigen kwetsbaarheid en je kunt leven met verlies zonder de smaak voor het leven te verliezen.

Datum vrijdag 15 april 2022

Tijd
18:30 – 19:00 inloop
19:00 – 22:00 film en nagesprek (met pauze)

Locatie De Witte Lely, Oudegracht 296, Utrecht

Kosten gratis voor leden en € 5,- voor overige geïnteresseerden (betaling via PIN). Drankjes zijn verkrijgbaar tegen betaling bij de bar.

Vooraf aanmelden via [email protected]