Worldcafé

Voor dit uitgebreide HV-café worden alle ‘nieuwe’ HV-leden speciaal uitgenodigd. We hopen dan veel nieuwe leden te kunnen ontmoeten en met hen in gesprek te gaan over het Humanisme in onze regio. Maar ook mensen die al langer lid zijn en toch graag mee willen praten zijn van harte welkom.

De agenda voor deze middag ziet er als volgt uit:

 • Vanaf 13.30:  Inloop, informeel kennis maken, koffie/ thee
 • 14.00: Welkom en korte kennismaking
 • 14.15:  Inleiding door de voorzitter van de afdeling, Femke van den Heuvel, over het humanisme in onze regio en het werk van de afdeling
 • 14.30: We gaan  met elkaar in gesprek in de vorm van een ‘world-café’. Aan verschillende tafels bespreken nieuwe leden en mensen die al langer actief zijn een aantal vragen met elkaar. Alle aanwezigen kunnen vragen of gespreksonderwerpen inbrengen, maar mogelijke vragen die aan de orde kunnen komen zijn:
  – Wat betekent het humanisme voor ieder van ons?
  – Wat is de betekenis van het Humanistisch Verbond?
  – Welke andere humanistische organisaties zijn er actief?
  – Wat verwacht eenieder van de afdeling?
  – Hoe geven we in ons dagelijks leven vorm aan onze ‘humanistische principes’/
  overtuiging?
 • 15.45: Alle ruimte om vragen te stellen en nog wat meer met elkaar door te praten
 • Vanaf 16.00: HV–café: informeel napraten met een hapje en drankje. Voor wie dat wil is er gelegenheid om een korte film te bekijken over Jaap van Praag, een van de grondleggers van het HV.
 • 18.00 (uiterlijk): Afsluiting.

Aanmelden: om in te kunnen schatten op hoeveel mensen we kunnen rekenen bij deze ontmoeting met nieuwe leden, vragen we jullie om je van tevoren aan te melden. Dat kan via [email protected] of per telefoon: 06 15 234 987.

Wie enkel aan het HV-café (vanaf 16.00 uur) wil deelnemen, hoeft zich niet aan te melden.

Kosten: deelname is gratis.