Geest op Stoom

We ontmoeten elkaar voor een goed gesprek in vriendschappelijke sfeer, over een onderwerp dat we ter plekke bepalen. Een gezamenlijk onderzoek met ruimte voor verschillende gezichtspunten.

Deelname is gratis, maar (indien van toepassing) consumpties zijn voor eigen rekening.

Indien nodig zoeken we een alternatieve locatie of houden we de koffietafel online, afhankelijk van de corona-ontwikkelingen.