De Koffietafel is er voor een goed gesprek in klein verband, meestal over een onderwerp dat de deelnemers ter plekke bepalen. De Humanistische Koffietafel gaat ook door op feestdagen en in vakantieperioden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gespreksaanjager Bart Petersen, via telefoonnummer 024 – 360 14 10.

Let op: het is mogelijk dat door onvoorziene omstandigheden op het laatste moment de locatie is veranderd. Neem in dat geval contact op met Jaap de Wijze om te vernemen waar de koffietafel is: 06 – 395 846 70.