Op deze vierde zondagochtend van de maand is er de Humanistische Koffietafel. De Koffietafel is voor een goed gesprek in klein verband, meestal over een onderwerp dat de deelnemers ter plekke bepalen. De Humanistische Koffietafel gaat ook door op feestdagen en in vakantieperioden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gespreksaanjager Bart Petersen, tel. 024 – 360 14 10.