Elke tweede zondagochtend van de maand is er de Humanistische Koffietafel. De Koffietafel is voor een goed gesprek in klein verband, meestal over een onderwerp dat de deelnemers ter plekke bepalen. De Humanistische Koffietafel gaat ook door op feestdagen en in vakantieperioden.

Toegang gratis, de consumpties zijn voor eigen rekening.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gespreksaanjager Bart Petersen, tel. 024 – 360 14 10.

Let op: het is mogelijk dat door onvoorziene omstandigheden op het laatste moment de locatie is veranderd. Neem in dat geval contact op Bart Petersen.