Agenda Midden-Holland

 

4 apr

Humanistische Canon over Rechtvaardigheid door Peter de Wit

De Humanistische Canon over Rechtvaardigheid
 
Stel je voor dat je niet weet wat je positie in de samenleving is. Je weet niet waar je woont, of je man/vrouw, arm/rijk, religieus/niet-religieus bent. Welke regels zou je dan rechtvaardig vinden? Dat is het gedachte-experiment waar John Rawls ons in 1971 toe uitnodigde en welke hem tot één van de belangrijkste politiek filosofen uit de 20e eeuw maakte.
Na de utopie van Thomas More gaat dit venster van de Humanistische Canon in op de realistische utopie van John Rawls. In onze huidige samenleving hebben mensen allemaal verschillende ideolo-gieën en visies op wat een goed leven is. Hoe kunnen we toch tot een gedeeld idee van een recht-vaardige sociaal-politieke orde komen? Rawls stelt het verdelingsvraagstuk aan de orde en houdt daarbij een pleidooi voor gelijkheid. De canon zoomt vooral in op zijn pleidooi voor fundamentele vrijheidrechten.
Michael Sandel, bekend door zijn spectaculaire youtube colleges over rechtvaardigheid, heeft op Rawls een vervolg geschreven. In zijn boek ‘Rechtvaardigheid- wat is de juiste keuze?’ (2009) gaat hij in op de morele beperkingen van sociale contracten en geeft hij kritiek op het neoliberale denken van Rawls. Met het streven naar neutrale principes van rechtvaardigheid zit Rawls op het verkeerde spoor . We zijn personen in een gemeenschap, meent Sandel. Zijn vraag bij rechtvaardigheid is: wat zijn we elkaar verschuldigd?
Maar geeft Sandel daarmee ook antwoord op het vraagstuk waar Rawls voor stond?: hoe kunnen we in het politieke domein overeenstemming vinden bij morele meningsverschillen.
De Humanistische Canon vindt u op www.humanistischecanon.nl . Peter de Wit leidt op deze avond een thema uit de canon in. Hij prikkelt de aanwezigen om de canon te gebruiken zoals het bedoeld is: als een bron van verdieping in de geschiedenis en het actuele belang van het humanisme, en vooral als een bron welke leidt tot reflectie: waar sta ik zelf?
De Humanistische Canon over Rechtvaardigheid
Plaats: Zuidrandflat, De la Reylaan 100, Gouda
(ingang van de zaal: links van de hoofdingang)
Datum: dinsdag 4 april 2017
Tijdstip 20 tot 22 uur (zaal open 19.45 uur)