Zijn zij nou gek of zijn wij het? Rusland in de media

Marie-Thérèse ter Haar over de westerse verslaggeving over Rusland

Op woensdag 27 februari is Marie-Thérèse ter Haar te gast bij afdeling Zwolle en Omstreken van het Humanistisch Verbond. Ter Haar is studeerde Russisch en Ruslandkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Al in de communistische tijd verbleef ze veelvuldig in Rusland en ze maakte er ook het einde van de Koude Oorlog mee. Tegenwoordig is ze nog zo’n vijf maanden per jaar in Rusland en ze volgt de ontwikkelingen daar nog steeds op de voet.

Ter Haar is al een leven lang met Rusland bezigt: ze geeft lezingen, cursussen en organiseert reizen naar Rusland. Zij probeert hierbij om meer toenadering en wederzijds begrip te stimuleren tussen West- en Oost-Europa. In 2013 richtte zij de de Rusland & Oost-Europa Academie op. Met deze Academie wil ze haar missie verder realiseren: inzicht kweken, kennis overdragen en bruggen slaan. Tijdens deze lezing gaat Ter Haar in op de berichtgeving in Rusland én in het westen, met name aan de hand van de recente geschiedenis van Rusland en de actuele gebeurtenissen op de Krim en in Oekraïne. Dat in Rusland de media dikwijls propagandistisch en bevooroordeeld zijn wisten we al, maar hoe zit dat eigenlijk bij ons? Ook onze media en politici blijken vaak een stuk bevooroordeelder dan we doorgaans geneigd zijn te denken, zo beweert Ter Haar. Genoeg stof tot gesprek!

Zoals altijd is er na de pauze veel gelegenheid tot discussie met de spreker.

Inloop vanaf 19.30 uur.
Deelname 5 euro (3 euro voor leden HV). Contant betalen aan de zaal.