Agenda Midden-Holland

 

19 sep

Humanistisch Café over Duurzaamheid en Humanisme

Het Humanistisch Café over Duurzaamheid en Humanisme

Humanisme gaat over hoe we met elkaar samenleven. Een van de doelen van het Humanistisch Verbond is een bijdrage leveren aan een samenleving van mensen, die zich van hun verantwoordelijkheid voor de natuur en de samenleving bewust zijn. 

We weten voldoende over klimaatverandering en uitputting van natuurlijke hulpbronnen om te weten dat er urgent actie nodig is voor een duurzaam bestaan. De vraag is, hoe kunnen we in ons persoonlijk leven duurzaam omgaan met de natuur? Bij duurzaamheid gaat het over de directe gevolgen voor mensen dichtbij en ver weg én het gaat over de gevolgen in de toekomst. Het gaat over de nadelige effecten van onze ontwikkeling voor de meest kwetsbaren op aarde, nu en straks. In het bijzonder gaat het over de verantwoordelijkheid die we zelf hebben, levend in een van de meer welvarende landen. 

Op 19 september wil Christa Compas, directeur van het Humanistisch Verbond, in het Humanistisch Café uw reactie weten op een advies aan het hoofdbestuur en de Ledenvergadering van november a.s.  Marco Oostdijk heeft dat advies  en samen met 2 hoogleraren een literatuurstudie opgesteld. Hij  geeft eerst hun visie weer.

Respect voor de natuur zou een vanzelfsprekend onderdeel van het humanistisch denken moeten zijn. Maar doen we er genoeg aan? Hoe kan het Humanistisch Verbond er uitdrukkelijk aandacht aan besteden ? En wat is de typisch levensbeschouwelijke basis onder een duurzame levenshouding ? Welke van onze kernwaarden of postulaten (Van Praag) geeft ons een ‘opdracht’ mee ?

In het Humanistisch café is ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over actuele thema’s in ons samenleven. Elke derde dinsdag van de maand.

 

Het Humanistische café over Duurzaamheid en Humanisme

Plaats:                  Zaal De Punt van het Irishof - Middenmolenplein 266, Gouda – Goverwelle

                                De Punt heef een eigen ingang aan de Middenmolenlaan

Datum:                 dinsdag 19 december  2017

Tijdstip                 20 tot 22 uur (zaal open 19.45 uur)