Agenda Utrecht

Humanistisch Cafe nr23 "Moving Minds"

8 dec

Humanistisch Cafe nr23 "Moving Minds"

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben . Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken ?
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden , op de 2e en 4e vrijdag vd maand .

. De vorige keer hebben we het gehad over de Universele Verklaring over de Rechten van de Mens uit 1948 . De grote invloed van deze Verklaring is misschien te vergelijken met die van de Tien Geboden in vroeger tijden . We constateerden dat de Verklaring heeft doorgewerkt in de wetgevingen van de meeste landen , en daarmee ook op de leefomstandigheden van de burgers . Wel vonden we dat de mensenrechten in de praktijk nog vaak worden overtreden , ook in Nederland .
. Ter sprake kwamen nog onder meer de dienstplicht (was er tot 1997) , de klassieke macht van de man , ambtenaren in sommige landen die hun familie en vrienden voortrekken , organisaties die vooral zichzelf in stand willen houden , de NGO SOS kinderdorpen , hoofddoeken .
. We waren niet uitgepraat , misschien moeten we nog maar eens een avond wijden aan de Mensenrechten , en hun relatie tot de humanistische levens-overtuiging .


. Maar deze keer is het voorstel om het te hebben over ecologie en duurzaamheid .

. Zie ook  Facebook.com/HVUtrecht/events 8 december