Het humanistisch café wil een open forum zijn voor mensen die het interessant vinden om periodiek een paar uur in gesprek te gaan met anderen over een aantal actuele thema’s van levensbeschouwelijke, ethische en maatschappelijke aard, soms met een vleugje politiek. Ze krijgen de thema’s van te voren aangereikt en kunnen ook zelf thema’s indienen. In een reactierondje krijgt iedere gespreksdeelnemer kort het woord over het thema, daarna wordt er gediscussieerd in de vorm van een open dialoog met respect voor ieders gelijkwaardigheid en overtuiging.
volgende data (zaterdagen) in 2019: 20 april . Tijd: van 15.00 tot 17.00 uur.
Toegang is vrij, consumpties voor eigen rekening.
Wie geregeld mee wil praten kan zich op de mailinglist laten zetten en krijgt dan de gespreksthema’s een week van te voren toegestuurd.
Gespreksleider: Jan Lauret [email protected]

Locatie

het PALET
Jan van Reigersbergstraat 2
4336 XA Middelburg