Deze middag wordt voorbereid door Ria Waelen, bestuurslid van de afdeling Zeeland.
Deze middag komen twee onderwerpen aan de orde.

We willen met elkaar praten over:

De digitale samenleving
welke invloed heeft die op ons?

TIP 1 om te lezen: ‘de Cirkel’ en ‘het Alles’, beide van Dave Eggers
TIP 2 luister naar de podcast van Hans Schnitzler

Na de pauze zullen we het hebben over

Ecohumanisme
welke rol kan humanisme innemen in het beperken van de klimaatcrisis.

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
Consumpties rekent u af bij tapkast.

Alle leden ontvangen half april een uitnodiging voor deze middag over de opzet en de inhoud.
Wilt u ook een uitnodiging ontvangen? Meld u aan voor onze nieuwsbrief via
hv-zeeland@regio.humanistischverbond.nl