Op deze zaterdagmiddag 28 mei komen we bij elkaar om te praten over de volgende onderwerpen:

“Oud worden, een probleem?” Dit wordt ingeleid door Wolter Koster.

en

“20 jaar euthanasiewet”  wat is er veranderd ? Is er vooruitgang?

Ook dit deel wordt verzorgd door Wolter Koster

Hou deze site in de gaten voor de meeste actuele gegevens,

Aanmelden is niet meer nodig. De toegang is gratis.

 

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Consumpties rekent u af bij tapkast.

Alle leden ontvangen half mei een uitnodiging voor deze middag over de opzet en de inhoud.
Wilt u ook een uitnodiging ontvangen? Meldt u aan voor onze nieuwsbrief:
via hv-zeeland@regio.humanistischverbond.nl