Deze middag wordt voorbereid door Peter Hofstede, bestuurslid van de afdeling Zeeland. Alle leden ontvangen half maart een uitnodiging voor deze middag over de opzet en de inhoud.

“Het Humanistisch Verbond wil een samenleving waarin iedereen vrij is om zelf zijn persoonlijke invulling te geven over leven, liefde, denken en dood. We willen een samenleving waar mensen gelijk worden behandeld en waardig met elkaar samen leven.”

In het humanistisch café op 26 maart praten deelnemers met elkaar over verschillende thema’s. Ons leven staat aardig op z’n kop, de laatste jaren door corona en de laatste weken door de oorlog in Oekraïne. Graag wil ik naar de essentie van ons bestaan en de uitgangspunten van het Humanistisch Verbond.

Programma: het beantwoorden van een paar vragen van de Proust Questionnaire.

Een vraag beantwoorden vraagt soms meer energie dan een mening geven. Filosoof Proust heef ons heel wat interessante vragen nagelaten. Ik selecteer wat vragen waar we eerst in kleine groepen antwoord op geven. Daarna reflecteren we op de vragen in de hele groep. Welke vragen er aan bod komen? Ik houd jullie in spanning tot 26 maart.

Mocht er nog tijd zijn dan wil ik jullie uitdagen met een opdracht uit het spel dat het Humanistisch Verbond heeft uitgebracht, ‘Vrijdenken voor dummies’. Laten we eens kijken of er nog dummies in de zaal aanwezig zijn.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Uw consumpties rekent u af bij tapkast.