Deel 1: Democratie is immers een humanistische waarde!

In de letterlijke betekenis hebben de burgers het voor het zeggen in een democratie. De basis voor de Nederlandse democratie wordt gevormd door de verkiezingen. (Tweede Kamer, Gemeente en Provinciale Staten c.q. Eerste kamer)

Wij als burgers (Nederlanders ouder dan 18 jaar) kiezen volksvertegenwoordigers. En die volksvertegenwoordigers vormen de Eerste en Tweede kamer en heten gezamenlijk de Staten-Generaal. Uit de gekozen leden wordt een kabinet gevormd. En zo wordt het land bestuurd.

De tweede Kamer heeft als voornaamste taken:

  • Het controleren van het Kabinet
  • Het maken van nieuwe- of het herstellen van bestaande wetten.

De Eerste Kamer heeft als voornaamste taak: het toetsen van wetsontwerpen.

Het Kabinet heeft als taken: Landsbestuur en de plicht (Grondwet) de Kamers juist te informeren.

Is onze democratie nog steeds vitaal of zouden we wellicht het systeem eens tegen het licht moeten houden? Er is een vertrouwensbreuk tussen politiek en burgers; hoe komt dat? Zijn er mogelijkheden om dat vertrouwen te herstellen? Is ons Kiesstelsel nog valide?

Deel 2: Zijn onderscheidingen nog van deze tijd? Hoe staan wij daar tegenover?

Er zijn vele onderscheidingen te onderscheiden, met en zonder een daaraan verbonden geldprijs. De verschillende lintjes, maar ook de Nobelprijs, Literatuurprijs, jaarlijkse bedankje voor mantelzorger, Four Freedoms Award etc.

Is het een sympathiek gebaar, beloont het een sportieve prestatie, waardeert het de schrijver?Of vanuit de humanistische hoek: strookt het met gelijkwaardigheid? Of doet het recht aan rechtvaardigheid? Zijn onderscheidingen nog van deze tijd? Hoe staan wij daar tegenover?

Datum zaterdag 25 februari 2023

Tijd 15:00 – 17:00 uur

Locatie Het Palet, Johan van Reigersbergstraat 2, Middelburg Google Maps

Kosten  Gratis entree. Consumpties voor eigen rekening.

Aanmelden Vooraf aanmelden is niet nodig. Kom een keer kijken!

Informatie Stuur een mail naar hv-zeeland@regio.humanistischverbond.nl