Maar in werkelijkheid heeft ieder individu vele stemmen waarmee hij of zij de wereld tegemoet treedt. Mensen behoren tot verschillende groepen, bijvoorbeeld je familie, de buurt waar je woont, je werkplek, je leeftijdsgenoten, je sportclub. Dit heeft invloed op je gevoelens, meningen en gedrag, en daardoor kan een persoon zich verschillend voelen en gedragen in verschillende sociale contexten. Posities en meningen staan dan ook niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van een persoonlijk verhaal waarin die verschillende stemmen in onszelf een plek hebben, en ook kunnen botsen. Aandacht voor die innerlijke meerstemmigheid is een sleutel om op een eerlijke en verbindende manier onszelf en de ander tegemoet te treden. Kunnen we nog onze eigen veelzijdigheid zien? Kunnen we nog nieuwsgierig zijn naar onszelf?

In het Humanistisch café van 5 oktober, zullen we in workshop vorm aan de slag gaan met het verkennen van onze eigen innerlijke meerstemmigheid. Ook oefenen we met het in gesprek gaan met elkaar over een actueel, potentieel polariserend onderwerp vanuit een meerstemmig, verhalend perspectief.

Datum donderdag 5 oktober 2023

Tijd 18:00 – 21:00 uur

Locatie Grand Utopie, Waldeck Pyrmontkade 116, Den Haag Google Maps

Kosten Tijdens de inloop zijn de drankjes voor rekening van het bestuur van Humanistisch Verbond afdeling Haaglanden; daarna op eigen kosten; eventuele maaltijd is ook op eigen kosten.

Aanmelden We vinden het fijn om te weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen, meld je dus aan via info@humanistischverbondhaaglanden.nl.

Wil je gebruikmaken van een maaltijd? Geef dit dan door via het formulier op de website van Utopie.