Humanistisch Café – Populisme
Lezing door dr. Koen Vossen
Tijdens de Humanistische Café’s staan maatschappelijke vraagstukken centraal. Het thema op 21 februari is de houdbaarheid van de liberale democratie in relatie tot het populisme. Spreker is politiek historicus en universitair docent Dr. Koen Vossen. Hij publiceerde onder meer over populisme in heden en verleden, waaronder een fascinerend boek over de PVV.
Populisme wordt ook wel omschreven als een ‘dunne ideologie’, die zich doorgaans tot een aantal zaken beperkt, bijvoorbeeld anti-globalisering en anti-Islam. Bij populisme gaat het vooral ook om de verhouding van het volk tot de elite. Premier Rutte heeft de term elite gebruikt in een recente uitspraak in het programma Buitenhof, citaat: ‘de witte wijn sippende Amsterdamse elite’.
Wat is hier aan de hand? Wie behoren tot de elite? Media, rechtelijke macht, politieke partijen, bedrijfsleven? Kortom, elite is een zeer rekbaar begrip, dat naar believen kan worden ingevuld. En waar zet het populisme zich tegen af?
Rondom Wilders, portret van de PVV
De Partij voor de Vrijheid (PVV), als populistische beweging, is niet meer weg te denken uit de Nederlandse politiek. Tegelijk is het een mysterieuze groepering, waarop talloze journalisten en onderzoekers tot nu toe geen vat konden krijgen. Als eerste is Koen Vossen erin geslaagd de mechanismen van en achter de PVV bloot te leggen.
Programma
We starten om 18.00 u met de inloop en een broodje/kop soep. Om 19.00 u zal Koen Vossen de lezing verzorgen. Daarna is er ruimte voor discussie. Om 20.30 u ronden we af. Toegang gratis.
Adres
Amadeus, Traviatastraat 15, 2555 VG Den Haag.
Zie ook: www.humanistischverbonddenhaag.nl.

Locatie

Amadeus
Traviatastraat 25
2555 VG Den Haag

Kosten

Gratis