Agenda Den Haag

 

18 okt

Humanistisch Café Haaglanden - Onze godsdienst bij het grof vuil gezet?

Humanistisch Café

Donderdag 18 oktober 2018

17.30 tot 19.30 uur (inloop 17.00 uur)

Presentatie Studio Jacobine van Beurden, Zwaardstraat 16, Scheveningen

Kosten van € 5,- p.p. (inclusief drankje, soep en snack) 

I.v.m. de capaciteit van de locatie willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Daarom het verzoek u uiterlijk 12 oktober aan te melden en de bijdrage ad € 5,- te storten op banknummer NL97 TRIO 019 8435 363 t.n.v. HV Den Haag o.v.v. Humanistisch Café 18 oktober 2018.

Hebben we onze godsdienst te snel bij het grof vuil gezet?

Inleiding door Yvonne Zonderop, journaliste en schrijfster van het boek ‘Ongelofelijk, over de verrassende comeback van religie’ Het is tijd dat we religie weer serieus nemen als maatschappelijk verschijnsel dat betekenis geeft, vindt Yvonne Zonderop.

In het maatschappelijk debat wordt veel gesproken over het ontbreken van een moreel kompas, de behoefte aan het invullen van een publieke moraal in deze moderne tijd.  Ook wordt wel gesproken over het gemis van een verticale dimensie, iets wat  buiten ons zelf staat.  Steeds vaker komt in het debat naar voren dat het afscheid nemen van religie wordt ervaren als ‘het weggooien van het kind met het badwater’. Miljoenen Nederlanders laveren tussen geloof en ongeloof. In de politiek duikt de christelijke erfenis steeds weer op, omdat we er onze cultuur, democratie en ethiek aan ontlenen. Religie blijkt een immense bron van inspiratie voor nieuwkomers uit alle windstreken. En millennials verdiepen zich juist weer in godsdienst en spiritualiteit.

Rol van het humanisme

Het boek ‘Ongelofelijk, over de verrassende comeback van religie’ van Yvonne Zonderop biedt een goed aanknopingspunt voor een oriëntatie op religie en humanisme.

Kan het Humanistisch Verbond een rol vervullen in het ontwikkelen van een hedendaagse publieke moraal door aansluiting te zoeken bij de discussie over de rol van religie en spiritualiteit in de samenleving?

Is er een rol weggelegd voor het Humanistisch Verbond om aan de invulling van de ‘morele leegte, dan wel verticale dimensie’ een bijdrage te leveren ?

Wat betekent dit überhaupt voor onze opvattingen en benadering van religie en spiritualiteit?

Wij, het Humanistisch Verbond  Den Haag-Haaglanden vinden een nadere verkenning zinvol en geven u graag de gelegenheid daarover met ons te discussiëren.

Zie ook interview met Yvonne Zonderop in de Volkskrant van 14 april 2018 (Volkskrant 1404018 Yvonne Zonderop-output (1)).

Yvonne Zonderop

Yvonne Zonderop is zelfstandig auteur, gespreksleider en bestuurder met een lange journalistieke staat van dienst. Ze is vast medewerker van de Groene Amsterdammer en columnist bij SER Magazine. Sinds 2008 is zij lid van de Raad van Commissarissen van de FD Mediagroep. Ook is zij lid van de Raad van Toezicht van omroep Human, lid van de UNESCO Commissie Nederland en lid van de begeleidingscommissie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast is zij bestuurslid van de Anne Vondelingprijs. Ze was tot voorjaar 2017 voorzitter van de adviescommissie van de NOS voor journalistiek/maatschappelijke aangelegenheden.

Ongelofelijk, Over de verrassende comeback van religie

Op 9 april kwam ‘Ongelofelijk’, over de verrassende comeback van religie’, het nieuwe boek van Yvonne Zonderop uit. Het is tijd dat we religie weer serieus nemen als maatschappelijk verschijnsel dat betekenis geeft, vindt Yvonne Zonderop. Als meisje verliet ze stampvoetend de katholieke kerk, maar ze voelt zich wel nauw verbonden met de christelijke cultuur. Ze beschrijft de recente geschiedenis van een ontzuilend Nederland, aan de hand van persoonlijke ervaringen. Volgens haar slaat de slinger nu weer de andere kant op – voor wie open genoeg is om dit te zien.

Zie ook: www.humanistischverbonddenhaag.nl/programma.