Vanuit de Stichting Gastdocenten WO II Zuid-Oost Azië vertellen gastsprekers hun persoonlijk- of voorouderlijk verhaal over de periode 1941 tot en met de onafhankelijkheidsstrijd in voormalig Nederlands-Indië met aansluitend hun vaak moeizame aanpassing in de Nederlandse samenleving begin jaren vijftig van de vorige eeuw.

Onderwerpen zijn de bezetting door Japan, de internerings- en werkkampen, de capitulatie, de gewelddadige Bersiap-periode en de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Tenslotte de vlucht of repatriëring van honderdduizenden Nederlanders, Indische Nederlanders, KNIL militairen en andere groepen die in Indonesië niet langer veilig waren. De moeizame inpassing in de naoorlogse Nederlandse samenleving bracht zowel onbegrip als discriminatie met zich mee.

Na een korte inleiding door Ad Fermin kunnen aanwezigen hun persoonlijk verhaal kwijt en bespreken we met elkaar het moeizame proces van aanpassing aan een “nieuwe” samenleving / cultuur en de ervaren discriminatie. Een actueel onderwerp in het licht van de grote groepen nieuwkomers, die als gevolg van oorlog en natuurrampen op dit moment naar Nederland komen.

Voor meer informatie: www.gastdocenten.com.

Datum donderdag 2 maart 2023

Tijd 18:00 – 20:00 uur

Locatie Grand Utopie, Waldeck Pyrmontkade 116, Den Haag Google Maps

Kosten Tijdens de inloop zijn de drankjes voor rekening van het bestuur van Humanistisch Verbond afdeling Haaglanden; daarna op eigen kosten; eventuele maaltijd is ook op eigen kosten.

Wil je gebruikmaken van een maaltijd? Geef dit dan door via het formulier op de website van Utopie.