De grondleggers van het humanisme in Europa waren mensen die het christelijk denken als
uitgangspunt hadden. Zo was Erasmus was een trouw katholiek en tevens humanist. De term humanisme had in de middeleeuwen een geheel andere betekenis dan tegenwoordig. Een klassieke humanist zoals Erasmus was iemand die taal, literatuur, geschiedenis en filosofie studeerde.

Erasmus bekritiseerde de toenmalige kerk-autoriteiten. Arminius, een van de hoofdrolspelers in de eerste nationale kerkscheuring, was net als Erasmus een kritisch denker over de toenmalige Nederduits-gereformeerde geloofsleer. Aan het begin van de zeventiende eeuw woedde een felle geloofsleerstrijd die beslecht werd in een kerkvergadering die we de “Dordtse synode” noemen.

Naast deze theologische onenigheid was er een politieke strijd tussen Johan van
Oldenbarnevelt en Maurits van Oranje. Deze politieke strijd resulteerde in de onthoofding van Van Oldenbarnevelt.

Henk Mesman, stadsgids van Dordrecht, zal in detail uit de doeken komen doen hoe dit
belangrijke tijdsgewricht in onze vaderlandse geschiedenis is verlopen, en hoe een en ander
tot op de dag van vandaag invloed heeft op onze cultuur, taal, normen en waarden.
Henk is een enthousiast verteller, hij brengt geschiedenis moeiteloos tot leven.

Kosten: €9

  • maaltijd
  • drankje
  • koffie of thee

aanmelden niet nodig!

  • zaal open 18:00
  • eten rond 18:30
  • lezing rond 19:45