In een open gesprek kunnen we na haar inleiding ervaringen uitwisselen en misschien van elkaar leren hoe hiermee om te gaan.

In haar boek beschrijft Joan drie vormen van eenzaamheid: existentiële, emotionele en sociale eenzaamheid. Deze vormen van eenzaamheid worden door haar als volgt toegelicht: ‘bij existentiële eenzaamheid heerst het intense gevoel nergens bij te horen, geen verbinding te kunnen maken. Emotionele eenzaamheid uit zich bij mensen die een groot verlies hebben geleden en van sociale eenzaamheid spreken we als er te weinig (diepgaande) sociale relaties zijn’. Een of meer van deze vormen van eenzaamheid maakt onlosmakelijk deel uit van een mensenleven, waarbij de intensiteit per individu verschilt.

Eenzaamheid is een hardnekkig verschijnsel dat als gevolg van de coronamaatregelen onder grote groepen van de bevolking sterk is toegenomen. Joan van Baarle, inwoonster van Den Haag en lid van het Humanistisch Verbond, heeft recent een boek geschreven over de diverse facetten van eenzaamheid. Haar boek is getiteld ‘Hunkeren naar verbinding, een andere kijk op eenzaamheid’.

Tijdens het Humanistisch Café van 3 maart neemt zij ons mee in haar zoektocht naar de diverse vormen van eenzaamheid, zoals wij die allen bij tijd en wijle kennen en meemaken. In een open gesprek kunnen we na haar inleiding ervaringen uitwisselen en misschien van elkaar leren hoe hiermee om te gaan.

In haar boek beschrijft Joan drie vormen van eenzaamheid: existentiële, emotionele en sociale eenzaamheid. Deze vormen van eenzaamheid worden door haar als volgt toegelicht: ‘bij existentiële eenzaamheid heerst het intense gevoel nergens bij te horen, geen verbinding te kunnen maken. Emotionele eenzaamheid uit zich bij mensen die een groot verlies hebben geleden en van sociale eenzaamheid spreken we als er te weinig (diepgaande) sociale relaties zijn’. Een of meer van deze vormen van eenzaamheid maakt onlosmakelijk deel uit van een mensenleven, waarbij de intensiteit per individu verschilt.