Agenda Groningen

 

23 jan

Humanisme Nu - Marijke Drees geeft een inleiding over 'Tegen Verkiezingen' van David van Reybrouck.

De discussiegroep Humanisme Nu komt jaarlijks zo’n zes keer bij elkaar.
Daarbij is het de laatste tijd de gewoonte dat een van haar leden een inleiding over een boek geeft en er daarna een discussie plaats vindt over vragen die zich naar aanleiding van dat boek laten stellen.

Deze avond zal Marijke Drees een inleiding houden over het boek

'Tegen Verkiezingen' van David van Reybrouck. 

Onze representatieve democratie raakt steeds meer in het slop. Van Reybrouck komt met voorstellen voor betere manieren om de democratie in te richten.  Hij komt met allerlei voorbeelden van democratische stelsels die goed gewerkt hebben, b.v. eeuwenlang in de Republiek Venetië waar een combinatie bestond van loten en verkiezen.

Naar zijn menig zijn de westerse landen te gretig geweest in het opleggen van hún bestuursvorm aan de voormalige koloniën, zonder respect voor de daar bestaande bestuursvormen.