Es gibt nichts Gutes außer man tut es
Humanisme is niet slechts een geloofsbelijdenis, het moet worden omgezet in praktisch handelen om niet vrijblijvend te zijn. Voor humanisten geldt dat we ons richten op de vrijheid en waardigheid van de mens, op een humane samenleving, maar ook zorg hebben voor onze leefomgeving. Humanisten streven naar een gevarieerde openbare ruimte, voelen de plicht om de natuur met zorg te behandelen en willen goed omgaan met dieren.

Steeds duidelijker wordt dat de gevolgen van het menselijk handelen desastreus zijn voor natuur en klimaat en samenlevingen bedreigen.
De Akkoorden van Parijs zijn bedoeld om daar wat aan te doen. Omkering van de negatieve tendens is niet meer haalbaar, maar gestreefd wordt om de effecten te beperken tot een mondiale opwarming van ‘slechts’ 2°C. Zelfs dan zal de klimaatverandering vergaande gevolgen hebben.

Nederland heeft zich gebonden aan die Parijse akkoorden, en alle provincies en gemeenten ook. Een belangrijk deel van de veranderingen moet echter komen uit de samenleving zelf.
Gemeente Enschede heeft in 2015 het Actieplan Duurzaamheid vastgesteld, met daarin doelen voor o.a. biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulaire economie en energie. Enschede wil die doelen samen met inwoners, bedrijven en partners realiseren.
Zo wil de gemeente dat in 2030 minstens 12% van de gebruikte energie op eigen grondgebied duurzaam wordt opgewekt. In 2050 wil de gemeente klimaatneutraal zijn. De CO²uitstoot moet in 2020 30% minder zijn dan in 1990. Doelstellingen die vergaande veranderingen tot gevolg hebben: niet alleen op het gebied van energieopwekking en energievoorziening, maar ook voor (auto-) mobiliteit, de wijze van bouwen en de inrichting van stedelijk en landelijk gebied. Onze stad en landschap gaan er heel anders uitzien.

Na een werkzaam leven in de ruimtelijke ordening, heeft Jeroen Jansen met enkele anderen de Coöperatie Enschede Energie opgericht. Zij hebben hun nek uitgestoken om actief een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke verandering, maar ook om lokaal meer grip te krijgen op onze energievoorziening, en een faire (lagere) prijs aan de inwoners te kunnen aanbieden.
Jeroen gaat in op de aanleiding en doelen, zijn motivatie actief te worden en de aanpak door de nieuwe energiecoöperatie. En ook op de successen en de obstakels die een burgerinitiatief ondervindt; bij de burgers, maar ook bij diezelfde overheid die hen opriep actief te worden. Een overheid die wel praat tegen burgers, maar het lastig vindt de dynamiek in de samenleving te omarmen. En passant laat hij een doorkijkje zien naar onze leefomgeving over tien jaar.

Locatie

Trebbezaal van de Diekmanhal
J. J. Van Deinselaan 22
7541 BR Enschede

 

Kosten

geen