Agenda Amsterdam

Huma Café: Wittgenstein en de taalfilosofie - lezing Martin Stokhof

18 feb

Huma Café: Wittgenstein en de taalfilosofie - lezing Martin Stokhof

Wittgenstein en taalfilosofie

De linguïstische wending verwijst naar een grote verandering in de westerse filosofie van de 20e eeuw, waarin de nadruk komt te liggen op de rol van de taal in onze toegang tot, en omgang met, de werkelijkheid. Ludwig Wittgenstein kan beschouwd worden als één van de vaders van de linguïstische wending. Veel problemen binnen de filosofie worden volgens Wittgenstein veroorzaakt door het feit dat wij de logica van onze taal niet goed begrijpen. Het onderzoek naar waarheid begint volgens hem dan ook bij het kijken naar de logica van de taal.

In zijn late werk komt hij tot het inzicht dat taal niet langer slechts een afbeelding is van de werkelijkheid, maar  betekenis krijgt in gebruik. Woorden krijgen pas betekenis binnen een bepaald taalspel. Elk taalspel kent zijn eigen regels, en een uniforme  relatie tussen taal en werkelijkheid is een illusie. Waar Wittgenstein er eerst van overtuigd was dat taal terug te brengen was tot een volmaakte logische vorm, trekt hij nu de logische essentie van taal in twijfel.

In deze lezing, die een algemene inleiding is op het werk van Wittgenstein, passeren de kerngedachten van zowel de vroege als de late Wittgenstein de revue.

Martin Stokhof, hoogleraar taalfilosofie aan de UvA, gaf jarenlang colleges over Wittgenstein. Hij is auteur van 'World and Life as One', over Wittgensteins vroege werk, en van ‘Taal en Betekenis', een inleiding in de  taalfilosofie.

 

Deur open om 14.30 uur, start om 15.00 uur
Graag aanmelden via:  amsterdam@regio.humanistischverbond.nl