Job-Mulder2

Tegenwoordig staan de Maria’s ook volop in de belangstelling van niet-kerkelijken, denk aan de bestseller van Dan Brown. In deze lezing bekijken we hoe en waarom het beeld van de Maria’s steeds is veranderd.
Maria de moeder van Jezus is binnen de RK kerk – vooral onder conservatieve pauzen – tot steeds grotere hoogten gestegen, als een onmogelijk voorbeeld voor vrouwen: maagd én moeder tegelijkertijd.
Het lot van Maria Magdalena kent grote wisselingen. De gnostische kerk waarin zij de belangrijkste discipel van Jezus was, werd geheel vernietigd. In de katholieke kerk werd zij ten onrechte geïdentificeerd met een naamloze hoer en werd zij zo tot beschermheilige van ex-prostituees. Pas in 1969 gaf de RK kerk stilzwijgend toe dat dit niet klopte. In de hedendaagse historische fictie is Maria Magdalena de vrouw van Jezus en moeder van zijn kinderen.
Naast deze grote Maria’s zijn er nog tal van kleinere Maria’s. In de katholieke kerkelijke en artistieke tradities zijn zij in allerlei drietallen ondergebracht als de Drie Maria’s.
In deze lezing bekijken we de meervoudige verschijningen van de Maria’s als kerkelijke creaties en mogelijke persoonlijke inspiratiebron.
Job Mulder is historicus en filosoof. In het kader van zijn onderzoek naar vrouwbeelden in de religies verdiept hij zich al een aantal jaren in de Maria’s in het christendom.
Deur open om 14.30, start 15.00 uur.
Aanmelden via amsterdam@regio.humanistischverbond.nl

Locatie

The College Hotel
Roelof Hartstraat 1
1071 VE Amsterdam https://www.thecollegehotel.com/locatie/

Kosten

Leden: 10,00. Niet-leden: 15,00. Inclusief koffie/thee en drankje na afloop