Agenda Amsterdam

Huma Cafe: Je zal maar kunstenaar zijn - Jaap Nijstad

17 sep

Huma Cafe: Je zal maar kunstenaar zijn - Jaap Nijstad

Je zal maar kunstenaar zijn; lezing van Jaap Nijstad

Je zal maar kunstenaar zijn, nu, in een tijd waarin je vrijwel constant geconfronteerd wordt met een complete culturele erfenis van eeuwen her, die op een digitaal presenteerblad elke dag opnieuw aan de wereld wordt opgediend. Het fenomeen op zich is niet nieuw maar de intensiteit wel en daarmee ook de noodzaak om op zoek te gaan naar het eigene. Staat ontwikkeling vooral in dienst van het persoonlijke of in de verhouding tot de traditie? Is de eigen wil autonoom of aangepast aan de wereld van musea, galeries en kunstkritiek? Moet je voldoen aan de voortdurende vraag naar ‘nieuw’ en ‘grensverleggend’ en hebben die begrippen nog echt inhoud of zijn ze per definitie achterhaald op het moment dat ze worden geformuleerd. Kortom, een lezing die misschien meer vragen stelt dan beantwoordt.  

Tijdens deze lezing gaan we met elkaar afbeeldingen van kunst bekijken.

Jaap Nijstad doceert onder andere kunstgeschiedenis aan de Wackers academie in Amsterdam, introduceerde als zodanig vele studenten in de kunstgeschiedenis. Hij staat onder de studenten bekend om zijn erudite en om zijn verhalende manier waarop hij kunstwerken leven brengt.

Deur open om 14.30 uur, start om 15.00 uur
Graag aanmelden via:  amsterdam@regio.humanistischverbond.nl