Agenda Amsterdam

Huma Café: Augustinus over autonomie - Paul van Tongeren

21 jan

Huma Café: Augustinus over autonomie - Paul van Tongeren

WAT WE VAN AUGUSTINUS KUNNEN LEREN OVER ONZE AUTONOMIE

Autonomie lijkt een van de belangrijkste pijlers te zijn voor allerlei ethische en politieke discussies. De discussie rond voltooid leven is maar een van de voorbeelden van zogenaamd “medisch-ethische kwesties” waarin de autonomie een belangrijke rol speelt. Maar ook in debatten over politieke instrumenten (het referendum) of over de ontwikkeling van de technologie (robotisering) is sprake van het principe van autonomie. Alle reden om eens na te denken over dat principe, en over de vooronderstellingen en de fundering ervan.
Het lijkt wellicht vreemd om voor een reflectie over dat ‘moderne’ principe van autonomie aan te knopen bij het denken van Augustinus, een denker uit de vierde eeuw. Hij heeft echter een belangrijke grondslag gelegd voor ons autonomie-begrip. En hoewel Augustinus een christelijk denker was, heeft hij ook een seculiere wereld nog steeds belangwekkende dingen te melden. Dat komt doordat hij op de eerste plaats een existentieel denker was – zoals we zullen zien.


Prof. dr. Paul J.M. van Tongeren
Emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek
faculteit FTR, Radboud Universiteit Nijmegen

www.paulvantongeren.nl


Deur open om 14.30
Start 15.00 uur
Graag aanmelden via:
 amsterdam@regio.humanistischverbond.nl