Jeroen Bartels

De mens bevindt zich volgens Spinoza, anders dan bij Descartes, niet op een (uniek) punt ‘buiten’ en ‘tegenover’ de werkelijkheid, maar maakt volledig deel uit van de werkelijkheid die ons omvat en van alle kanten op ons inwerkt. Hij is geen wezen van een ‘hogere’ orde, maar een product van natuurprocessen, en verschilt alleen gradueel van de andere bestaansvormen.

Spinoza onderzoekt echter wel de specifieke manier hoe mensen met de omgevende werkelijkheid omgaan. Kenmerkend voor mensen is dat zij vormen van kennis kunnen ontwikkelen. We zijn in staat na te denken over onze interactie met de wereld. De rijkste vorm van kennen die hij onderscheidt is het kennen ‘vanuit het gezichtspunt van de eeuwigheid’.

Wat betekent dit en waarom schat hij deze vorm van kennen en handelen zo hoog in? Waarin is het belang gelegen van zijn benadering voor onze tijd?

Vragen waar veel mensen mee rondlopen: kan ik nog wel een baby op deze opwarmende aarde zetten? Hoe moeten we omgaan met klimaatverandering, is er een herbezinning nodig op humanistische waarden zoals vrijheid en autonomie? Wat is wijsheid anno 2022?

Spinoza heeft een belangrijke grondslag gelegd voor een geheel andere natuurbenadering dan de benadering die lange tijd en tot in ons huidige denken en handelen dominant is geweest – en nog steeds is. Filosoof Jeroen Bartels wil laten zien hoe wij aan deze benadering gestalte kunnen geven en daarbij wanhoop noch hoop nodig hebben.

Dr. Jeroen Bartels (1941) is filosoof en was verbonden aan de universiteit van Groningen als docent geschiedenis van de moderne filosofie. Zijn interessegebied richt zich op de mens en zijn rol in de wereld. Vanaf het midden van de jaren negentig groeide zijn belangstelling voor Spinoza en dat is tot op de dag van vandaag het geval.

Datum zondag 20 november 2022

Programma
14:30 – 15:00 inloop
15:00 – 17:00 lezing met pauze
17:00 – 18:00 napraten en borrel

Locatie Perdu, Kloveniersburgwal 86, Amsterdam Google Maps

Prijs
€ 5 leden*
€ 11 niet-leden*
* inclusief koffie/thee vooraf + bij de pauze + consumptiebon voor drankje bij de napraat

Ja ik ben erbij

Heb je vragen, kom je er niet uit? Laat het ons weten. Stuur een e-mail. Bedankt alvast!

Over HUMA-café

Elke derde zondag van de maand (behalve in juli en augustus) is er een HUMA-café in Perdu, Amsterdam. Iedere keer nodigen we een of meerdere mensen uit te komen spreken over levenskunst, filosofie en actuele maatschappelijke vraagstukken. Kom ook!

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Humanistisch Verbond Amsterdam Amstelland
Dan ontvang je elke maand inspiratie en nieuws over onze activiteiten, cursussen, verdiepingsdagen en thema’s waarover we met elkaar nadenken en spreken.

 

E-mailadres:

☑ We gaan zorgvuldig om met je gegevens, je kunt je op elk gewenst moment weer uitschrijven.