Huis van Vrede

Na de inpoldering van Flevoland trekken vanuit vele richtingen uit Nederland agrariërs als bewoners naar dit nieuwe land om een nieuw bestaan op te bouwen. Ze brengen regionale verschillen mee in cultuur, taal en opvoeding. Niet eenvoudig om een gezamenlijke woonomgeving te creëren.

Inmiddels is de culturele verscheidenheid aan bewoners uit vele delen van de wereld aanzienlijk uitgebreid en proberen ze in Flevoland hun plekje te creëren. Een plek waar saamhorigheid, veiligheid, verbondenheid en vrede kunnen heersen.

In 2014 organiseert sjeik Khaled Bentounes een congres ter initiëring van een Internationale dag van het ‘Samen Leven in Vrede’. Deze dag werd op 8 december 2017 door alle 193 VN-lidstaten uitgeroepen.

In 2016 vindt deze Internationale dag van het ‘Samen Leven in Vrede’ plaats in het Huis van Vrede te Almere. Het Huis is opgericht in datzelfde jaar door een samenwerking van scoutinggroep de Cirkel en AISA NGO in overleg met de gemeente, het bedrijfsleven en bewoners van Almere.

Flevoland, een nieuwe samenleving, een gebied van samenwerking, zoekende naar verbinding met aandacht en respect voor ieders cultuur en achtergrond. Eerst gestart door volwassenen op zoek naar met name agrarisch werk voortgezet door jongeren op zoek naar verbinding en samen leven in vrede.

Jonge vrijwilligers, zetten zich in voor activiteiten in het Huis van Vrede en voor sociale cohesie, interculturele en interreligieuze dialoog en bewustwording op het gebied van sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Zij putten hun inspiratie actief uit de Soefi-traditie, de esoterische weg binnen de islam. Het Huis van Vrede in Almere is dus zo’n plaats waar die vrede en verbondenheid wordt vormgegeven. Alaedinne Touhami vertelt over ontstaan en werking van het ‘Huis van Vrede’.

Alaeddine Touhami (1994) is geboren in Al-Hoceima, Marokko, studeert momenteel Psychologie aan de Vrije Universiteit. Daarnaast is hij voorzitter van AISA-NGO en het daaraan gelieerde Huis van Vrede. Ook bekend van televisie o.a. van DWDD.

“Een standpunt (tegenover fundamentalistische terroristische acties) innemen, volstaat niet”, zo zegt Alaeddine Touhami, “Er dient actie ondernomen te worden: het samen leven en het samen werken voor vrede.”

De Internationale Alawiyya Soefi Vereniging (AISA-NGO) is een islamitische soefi-vereniging en ngo bij de Verenigde Naties, die streeft naar vrede en meer begrip tussen de diverse stromingen

Prijs (inclusief consumptie):
€ 12 standaard
€ 10 leden Humanistisch Verbond en de bibliotheek
€ 5 studenten en jongeren t/m 18 jaar