Beeld: 'Wat is de mens?' of: wie zijn wij eigenlijk?

Drs Petra Bolhuis en drs Theo Meereboer werken al meer dan vijftien jaar als filosoof vanuit hun eigen praktijk ‘Maieutiek’. Ze zijn beiden afgestudeerd aan de Rijks Universiteit Groningen op een onderzoek naar de filosofie van Hannah Arendt en Michel Foucault. Petra Bolhuis is daarnaast afgestudeerd als orthopedagoog. De werkwijze van Maieutiek baseert zich op het gedachtegoed van Socrates dat ieder mens zijn eigen wijsheid heeft, maar dat vragen stellen en informatie bieden nodig zijn om die wijsheid wakker te maken en te voeden.

Uit de evaluaties van eerdere cursussen van deze docenten:

Met de Verlichting begint een zoektocht naar de rol en betekenis van de mens, die er nu in is uitgemond dat de mens de maat der dingen is, dat hij homo deus is en leeft in het Antropoceen. Het doel van de Verlichting werd door Kant beschreven als ‘het uittreden uit onze zelfverschuldigde onmondigheid’.

Vandaag de dag is er eerder een roep om enige terughoudendheid in de behoefte van iedereen om over alles een mening te ventileren. Kant zei ook: ‘heb de moed je verstand te gebruiken’.
Collectief is dat gelukt: we hebben een enorm technisch vermogen dat ons in welvaart laat leven. Maar op individueel vlak kunnen we deze overvloed aan kennis niet meer bevatten en doorzien. In tegenstelling tot de encyclopedisten geloven we niet meer dat iedereen alle kennis tot zich kan nemen. Maar we kunnen niet níet handelen. Dus is de vraag: hoe leef je als zelfverantwoordelijk redelijk wezen in een wereld die je begrip te boven gaat? Dat zet de erfenis van de Verlichting op scherp.

Om een antwoord te kunnen vinden op de Kantiaanse vraag ‘wat is de mens?’ gebruiken we het helder geschreven boek van Ger Groot De geest uit de fles. Aan de hand van een cultuurfilosofische geschiedenis leidt hij ons door de wording van de moderne mens. In de colleges zullen wij de daarbij behorende filosofische connotaties bespreken. Om de nieuwe onoverzichtelijkheid van het heden en de toekomst aan te kunnen is het zinvol om helderheid te krijgen in het web waaruit ons huidige zelfbeeld is gesponnen.

Literatuur: Ger Groot: ‘De geest uit de fles’

Datum 23 november 2019
Tijd 14:30 – 16:30 uur
Entree 5 euro.
Locatie MFA Schakelveld, Assen
Opgeven: [email protected]