Dr. Rebecca de Leeuw onderzoekt hoe media ons kunnen inspireren en helpen om betekenis te geven aan het leven. Ze is vooral gefascineerd door de vraag hoe verhalen de morele en emotionele ontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren. Ook onderzoekt Rebecca hoe ouders deze effecten kunnen versterken. Haar onderzoek behoort tot het pionierende veld van de positieve media psychologie.

In haar lezing neemt Rebecca je mee in het ontstaan van de positieve media-psychologie en vertelt ze over de meest recente ontdekkingen binnen dit veld. In de lezing gaat ze met name in op de inspirerende (korte) films: Wat maakt een film “goed”? Ook behandelt ze de sociale media. Wat is er eigenlijk goed aan? En wat niet? Verder gaat ze in op muziek en in hoeverre het luisteren hiernaar ons kan helpen om aardiger te zijn tegen anderen. Kort samengevat, in hoeverre kunnen media ons inspireren en verbinden?

Rebecca is in 2011 gepromoveerd (cum laude) en werkt vanaf januari 2013 als assistent professor bij Communicatiewetenschap, Radboud Universiteit. Rebecca heeft met haar man twee zoons (5 en 8 jaar oud). Daarnaast is Rebecca voorzitter van de “Fynn Foundation”.