Hans Alma

Mensen kennen een diep verlangen naar zinvol en waardevol leven. Dat verlangen is geworteld in hele vroege, lichamelijke ervaringen van de wereld als een goede plek om te zijn. Het is een kwetsbaar verlangen, want we kunnen ook teleurgesteld en beschadigd raken. Wat maakt ons daarin weerbaar, wat houdt het verlangen levend? Onze cultuur reikt ons het nodige aan in de vorm van kunst, filosofie, religie. Hoe gaan we met dergelijke bronnen van zin om in onze laatmoderne samenleving, waarin levensbeschouwing voor velen problematisch is geworden? Hans Alma zal in haar lezing het belang van levensverkenning bespreken en onderzoeken hoe we daar gestalte aan geven in dagelijkse praktijken.

Verder onderzoekt ze wat in deze context de bijdrage kan zijn van een hedendaags humanisme. Hans Alma pleit voor een ecologisch humanisme, dat niet uitgaat van de autonome mens in een maakbare wereld, maar van de onderlinge afhankelijkheidsrelaties tussen verschillende bestaansvormen. In het omgaan met de wereld vraagt dat van de mens geen controle en dominantie, maar respect en partnerschap. Vanuit een open levenshouding kunnen we resonantie ervaren met wat ons omringt: in de relatie kunnen nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden om ons leven vorm te geven. Vanuit een dergelijk ecologisch humanisme komt zinvol leven in het teken te staan van aandacht, compassie en zorg voor menselijke en niet-menselijke anderen. Met behulp van kunst laat zij hier voorbeelden van zien.

Datum: 11 september 2019
Tijd: inloop vanaf 19 uur, begin om 19.30, afronding om 22:00 uur.
Locatie:Camping  Ganspoort (De Kantine),  Helling 87 in Utrecht
Kosten: Gratis voor leden, 5 euro voor overige geïnteresseerden.
Info & aanmelden: [email protected]