Zij vindt het dé “tijd om met elkaar te overleggen en te bewerkstelligen dat we ‘na Corona’ op een duurzame manier verder gaan met onze samenleving. Corona nodigt ons uit om de bakens te verzetten. Maar… hoe doen we dat?”
Aan de hand van 10 paden zal zij ons laten zien waar transitie op dit moment in Nederland plaatsvindt, opdat wij zelf onze keuzes kunnen bepalen of en hoe we daar een rol in willen spelen.  Graag willen we als resultaat van de bijeenkomst bepalen waar we het in een volgende bespreking over willen gaan hebben, zodat we ook geleidelijk het activiteitenprogramma gezamenlijk gaan invullen.