Humanisten geloven in verantwoordelijkheid en aandacht voor onze leefomgeving, maar is Humanisme altijd duurzaam? Kunnen we ook groei en zelfontplooiing ervaren zonder te vliegen en zonder veel te consumeren? Hoe maken we de minste impact op onze leefomgeving? Wat vinden we van klimaatsceptici? In hoeverre hebben we verantwoordelijkheid tegenover toekomstige generaties? En waar houdt onze individuele verantwoordelijkheid op: Moet de mens een stap terug doen, waarbij we een minder duurzame levensstijl wellicht opnieuw vorm moeten geven, of verwachten we dat de overheid en industrie ingrijpt? Is duurzaam leven eigenlijk ook een vorm van levenskunst?

Om na te denken over deze vragen, en de discussie aan te jagen gebruiken we stellingen en beeldmateriaal van politici, wetenschappers, filosofen, en (humanistisch) denkers.

Als je zelf iets in wilt brengen, laat het gerust weten! Ook een bijdrage in de vorm van een liedje, een voordracht of een andere kunstzinnige uiting is zeer welkom.

 

Inloop met thee en koffie vanaf 19:30 uur. Deelname is gratis maar ons gebruik ik is dat iedereen wat lekkers of drinken mee neemt om te delen.

Vooraf is er weer de mogelijkheid om gezamenlijk te eten.
De keuze voor het menu zal door het thema beïnvloed worden.

Aanmelden: [email protected]